Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

Επεκτείνεται η Θεσσαλονίκη

Από το 2010 οι αλλαγές στα πολεοδομικά όρια- Τι προβλέπει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο. Αρχίζουν οι συζητήσεις για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης με στόχο τη μετατροπή της πόλης σε μητροπολιτικό κέντρο της ΕΕ.
Επεκτείνονται σημαντικά τα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, σε βαθμό που να καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προκύπτει από τις δύο εναλλακτικές λύσεις του επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης που τέθηκαν προς διαβούλευση. Η λύση που θα επιλεγεί αναμένεται να θεσμοθετηθεί το 2010, οπότε και θα αλλάξουν ριζικά τα οικιστικά και αναπτυξιακά δεδομένα στη συμπρωτεύουσα και όχι μόνον. Οι προτεινόμενες λύσεις αναφέρονται σε νέα χωροταξική οργάνωση της ευρύτερης περιοχής και σε νέα πολεοδομική δομή. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται περιοχές κύριας και εξοχικής κατοικίας, βιομηχανικής ανάπτυξης, εμπορίου, προστασίας της φύσης, ενίσχυσης του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως πόλης-πύλης και ως περιφερειακού μητροπολιτικού πόλου της ΕΕ, με την προοπτική ότι το 2022 η Θεσσαλονίκη θα έχει πληθυσμό περίπου 1.200.000 κατοίκων. Στόχος είναι να αναδειχθεί ως βαλκανικός πόλος έρευνας και καινοτομίας, κόμβος μεταφορών και διαμετακόμισης, καθώς και κέντρο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών κυρίως παιδείας και υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου