Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Οι αποφάσεις του κράτους στο Διαδίκτυο


«Περισσότερα από 11.400 ευρώ θα δαπανήσει µέχρι το τέλος του 2010 το υπουργείο Οικονοµικών για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών και καθαριστικών». Πρόκειται για µία από τις αποφάσεις του Δηµοσίου, στις οποίες θα έχουν πλέον πρόσβαση οι πολίτες µε ένα... κλικ.

Βάσει του προγράµµατος «Διαύγεια» που τέθηκε σε εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου, δεν θα µπορεί να εφαρµοστεί οποιαδήποτε απόφαση ή να εκταµιευθεί έστω ένα ευρώ αν η σχετική πράξη δεν έχει προηγουµένως αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.

Ηδη, µέσα στις πρώτες έξι ηµέρες εφαρµογής του προγράµµατος έχουν δηµοσιοποιηθεί περίπου 340 αποφάσεις δηµοσίων φορέων. Πράξεις παραιτήσεων υπαλλήλων και διορισµού γενικών διευθυντών, εγκύκλιοι για τον τρόπο διενέργειας των δηµοτικών εκλογών, αλλά και αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας Εφοριών περιλαµβάνονται στο υλικό στο οποίο έχουν πλέον πρόσβαση όλοι οι πολίτες.

Από τις αρχές του 2011 στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν περισσότεροι από 12.000 φορείς του Δηµοσίου, ενώ σε αυτούς θα προστεθούν από τα µέσα Μαρτίου 2011 και όλοι οι δήµοι και οι περιφέρειες. Μάλιστα, σε περίπτωση µη εφαρµογής του προγράµµατος «Διαύγεια», οι φορείς όχι µόνον δεν θα µπορούν να υλοποιούν τις αποφάσεις τους, αλλά θα βρεθούν αντιµέτωποι ακόµη και µε πειθαρχικές διώξεις.

Σηµειώνεται ότι, βάσει του νόµου, που ψηφίστηκε προ µηνών, οι φορείς υποχρεούνται σε ανάρτηση όλων των πράξεών τους στο Διαδίκτυο ανεξάρτητα εάν αυτές δηµοσιεύονται ή όχι στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, θα πρέπει να διαµορφώσουν ειδική ιστοσελίδα όπου οι πολίτες θα µπορούν να αναζητούν αποφάσεις που τους ενδιαφέρουν, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ενιαία βάση στην οποία περιέχονται όλα τα δεδοµένα των δηµοσίων φορέων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.et.diavgeia.gov.gr/).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάρτησης των αποφάσεων, το υπουργείο Εσωτερικών έχει λάβει ειδική µέριµνα για τη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Ετσι δεν θα δηµοσιοποιούνται δεδοµένα σχετικά µε τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου