Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Φως από Βρυξέλλες για τους συμβασιούχους

Εμφανή αδυναμία να αποτρέψει καταχρήσεις στις προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, καταλογίζει στο Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου (164/2004) η γενική εισαγγελέας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), J. Kokott.
Η πρότασή της, με αφορμή την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων από ελληνικά δικαστήρια στο ΔΕΚ, επιχειρεί να εξισορροπήσει τα πράγματα. Ωστόσο διαπιστώνει ότι το Π.Δ. Παυλόπουλου προβλέπει ασήμαντες κυρώσεις για την κατάχρηση της απασχόλησης ορισμένου χρόνου από τον Ιούλιο του 2004 και μετά.
H αδυναμία του Διατάγματος Παυλόπουλου να αντιμετωπίσει τις καταχρήσεις, επιτρέπει στα εθνικά δικαστήρια να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, με σκοπό να αποτρέπουν την παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ένα τέτοιο μέτρο αποτελεί και η εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου 2112/1920, που επιβάλλει να θεωρούνται οι συμβάσεις αυτές ως συμβάσεις αορίστου χρόνου, εφόσον καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας.
Η άποψη αυτή, διατυπωμένη με προσοχή, αφήνει, σύμφωνα με νομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση, ανοικτό το ενδεχόμενο η απόφαση των δικαστών, λίγους μήνες αργότερα, να είναι ευρύτερη και να δικαιώσει τους χιλιάδες συμβασιούχους που αποκλείσθηκαν από την εφαρμογή του Διατάγματος Παυλόπουλου, αλλά και όσους εξακολουθούν να απασχολούνται, παρανόμως, στο Δημόσιο ως συμβασιούχοι.
Οπως αναφέρει η εισαγγελέας, ελλείψει σοβαρών κυρώσεων, το Δημόσιο μπορεί να απασχολεί συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, καθώς πολλοί ελπίζουν ότι έτσι θα συνεχίσουν να απασχολούνται στο Δημόσιο, ενώ άλλοι φοβούνται ότι δεν θα τους προταθεί δουλειά στο μέλλον. Ετσι, δεν προβάλλουν αξιώσεις αποζημίωσης ούτε ζητούν την πειθαρχική και ποινική δίωξη των υπευθύνων.
«Η παραδοχή ότι τα μέτρα που θεσπίζει το Διάταγμα Παυλόπουλου είναι ανεπαρκή όταν υπάρχει κατάχρηση, είναι κομβικής σημασίας, αφού στην κατηγορία αυτή ανήκει η συντριπτική πλειονότητα των συμβασιούχων στην Ελλάδα και αυτό γιατί προσλαμβάνονται κυρίως στο Δημόσιο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, αντίθετα με όσα προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο και η εθνική νομοθεσία», παρατηρούν οι δικηγόροι Φωτ. Δερμιτζάκη, Χρ. Νικολουτσόπουλος και Κ. Τοκατλίδης που χειρίστηκαν την υπόθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου