Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Φυλακές ανηλίκων: Ένα σύστημα οργανωμένο για τον αποκλεισμό

Την κατάργηση των φυλακών ανηλίκων και τη δημιουργία εναλλακτικών θεσμών ισότιμης και δημιουργικής ένταξης των παιδιών και των εφήβων στο κοινωνικό σύνολο ζήτησαν οι ομιλητές κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργάνωσε η «Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων», την Πέμπτη, στο πλαίσιο της συζήτησης για την παραβατικότητα των ενηλίκων και τις μορφές αντιμετώπισής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε δύο θέματα: Το ένα αφορούσε στο σύστημα αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων, που -όπως βεβαίωσαν οι ομιλητές- είναι οργανωμένο για τον αποκλεισμό και όχι για την ένταξη. Το δεύτερο ήταν τα μη ουσιαστικά κριτήρια που λαμβάνει υπ’ όψιν του το ποινικό σύστημα ώστε να οδηγήσει κάποιον ανήλικο στη φυλακή.

Η άποψη που κυριάρχησε όσον αφορά το σύστημα παραβατικότητας ήταν πως ο εγκλεισμός κάποιου ανηλίκου στη φυλακή αποφέρει μόνο τον κοινωνικό στιγματισμό και την αποξένωση, με φυσικό επακόλουθο την επιστροφή του στη φυλακή και όχι τη σταδιακή κοινωνική επανένταξη του ατόμου, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η ανάγκη μεταφοράς του συστήματος από τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διαβάστε περισσότερα >>>>>


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου