Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(κλικ στη φωτό για μεγέθυνση)

Ο Dr Anthony G. Shallcross είναι υπεύθυνος για το Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και ερευνητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Manchester Metropolitan.
Έχει πολύχρονη διδακτική πείρα σε σχολεία πλέον των είκοσι ετών και έχει θητεύσει σε ανώτερες διοικητικές και ακαδημαϊκές θέσεις. Στα σημερινά του καθήκοντα περιλαμβάνεται η εκπαίδευση μελλοντικών δασκάλων και καθηγητών, η διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η ευθύνη για τα σεμινάρια συνεχούς επιμόρφωσης που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος COMENIUS.

H έρευνά του συμπεριλαμβάνει χρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη Φυσική Κληρονομιά της Σκωτίας και το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWW). Διευθύνει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την «Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Ευρωπαϊκό Δημοτικό Σχολείο» που προωθεί την ανάπτυξη ολιστικών προσεγγίσεων στο σχολείο. Έχει περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συμμετοχή σε πολλά βιβλία στο πεδίο της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι συντονιστής προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης της Ανώτερης Εκπαίδευσης για την Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από Ολιστικές Σχολικές Προσεγγίσεις που υλοποιείται σε συνεργασία με τo Rhodes University και το University of South Africa. Είναι μέλος της ομάδας εκπαιδευτών της UNESCO για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και σύμβουλος της UNESCO για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου