Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Kαμπάνια ανακύκλωσης στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης

Στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2009 στα πλαίσια των ημερών Πολυτεχνείου θα επαναληφθεί η καμπάνια ανακύκλωσης που έλαβε χώρα και κατά το παρελθόν στην Πολυτεχνική Σχολή. Η καμπάνια ανακύκλωσης θα αφορά (α) Απόβλητο Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΑΗΗΕ) και (β) Ογκώδη και Αδρανή Λοιπά Υλικά (π.χ. παλιά ράφια, ντουλάπες, κ.λπ.) που τα μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής και του Α.Π.Θ. γενικότερα θα έχουν εκείνες τις 2 ημέρες την ευκαιρία και δυνατότητα να προσκομίσουν προς ανακύκλωση.

Για τον σκοπό αυτό θα τοποθετηθούν 2 κοντέινερ στον προαύλιο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής πλησίον του κυλικείου καθ’όλο το διάστημα των 2 αυτών ημερών. Τα απόβλητα που θα συλλεχθούν θα οδηγηθούν προς
ανακύκλωση ως ακολούθως:
(α) τα ΑΗΗΕ σε μονάδα επεξεργασίας τους στο Κιλκίς,
(β) τα ογκώδη και αδρανή σε μονάδα επεξεργασίας τους στη Σίνδο.

Παράλληλα με την παραπάνω καμπάνια ανακύκλωσης:

Ομάδα εθελοντών/τριών φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο ΑΠΘ σε θέματα περιβάλλοντος θα συμμετάσχει σε δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης και της ορθολογικής τους διαχείρισης.

Η εναρκτήρια δράση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2009 στο πλαίσιο του Προγράμματος Φθινοπωρινών Ημερών Πολυτεχνείου, 2009. Περιλαμβάνει συμμετοχή σε σεμινάριο ενημέρωσης για τα συστήματα ανακύκλωσης των απορριμμάτων τις εγκατεστημένες στην πόλη υποδομές ανακύκλωσης διαφόρων κατηγοριών απορριμμάτων, όπως ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τηγανέλαιων, ογκωδών αντικειμένων (π.χ. παλαιά έπιπλα, μηχανήματα), συσκευασιών κ.ά. και στη συνέχεια εξορμήσεις στην πόλη με υποστήριξη από διάφορους τοπικούς φορείς και στόχο την ενημέρωση των πολιτών με διανομή ενημερωτικού υλικού, με άμεσες επαφές με κατοίκους και σχολεία και με συλλογή στερεών αποβλήτων προς ανακύκλωση.

Η δράση εντάσσεται στις δραστηριότητες του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής της Παιδαγωγικής Σχολής και γίνεται με τη συνεργασία της κ. Ταμουτσέλη Λέκτορα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΠΤΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου