Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009

«12» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο δωδεκάλογος του οφειλέτη

Οι φορολογούμενοι που έχουν χρέη προς το Δημόσιο, αν θέλουν να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα, δεν έχουν παρά να ακολουθήσουν «12» οδηγίες για την εξόφλησή τους:

1. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη, όπως και οι οφειλές από καταλογισμό συντάξεων, αποδοχών και λοιπών βοηθημάτων που λήφθηκαν άνευ δόλου αχρεωστήτως, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις.

2. Σε ρύθμιση καταλογίζονται προσαυξήσεις με έκπτωση 30% (έκπτωση 40% στην τελευταία δόση), μόνο κατά την πρώτη διευκόλυνση κι εφόσον είναι συνεπής ο οφειλέτης.

3. Σε απώλεια ρύθμισης μπορεί να γίνει νέα μόνο, αν προβλέπεται από διάταξη νόμου. Σε κάθε περίπτωση χορηγούνται ακόμα δύο διευκολύνσεις.

4. Η έκθεση κατάσχεσης δεν σημαίνει και πλειστηριασμό, για τον οποίο ο έφορος μπορεί να εκδώσει μετέπειτα σχετικό πρόγραμμα. Στο μεταξύ, ο οφειλέτης μπορεί με αίτηση να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, επιτυγχάνοντας και αναστολή εκτέλεσής του.

5. Σε μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος διενεργείται κατάσχεση κινητών ή ακινήτων, καθώς και διοικητικά, ασφαλιστικά και δικαστικά μέτρα, όπως ποινική δίωξη και προσωποκράτηση σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

6. Μπορεί να υπάρξει άρση κατάσχεσης και εξάλειψη υποθήκης ακινήτου, ύστερα από εξόφληση ή διαγραφή χρέους ή έκδοση απόφασης με συγκεκριμένους όρους αποδέσμευσης.

7. Στην πενταετία παραγράφεται το δικαίωμα επιστροφής και περιορίζεται σε τριετία για αχρεώστητη επιστροφή.

8. Λαμβάνονται μέτρα -πλην κατασχέσεων μισθών και συντάξεων και για είσπραξη οφειλών υπέρ τρίτων και νομικών προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί στις εφορίες.

9. Τα χρέη πτωχών οφειλετών ρυθμίζονται μέσω Επιτροπής για συνολικό χρέος έως 600.000 ευρώ, με εξωπτωχευτικό συμβιβασμό για άνω των 600.000 ευρώ και μέσω γνωμοδοτικής επιτροπής παροχής διευκολύνσεων.

10. Προσωποκράτηση διατάσσεται, αν το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ και ποινική δίωξη για άνω των 10.000 ευρώ.

11. Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα σε βεβαιωμένες οφειλές μέχρι 300 ευρώ.

12. Δεν γίνονται κατασχέσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων, έναντι όσων οι αποδοχές τους δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τον μήνα, μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών εισφορών.

Προσωποκράτηση για 30.001 ευρώ

Σε αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, κατάσχεται το 25% με την προϋπόθεση το υπόλοιπο να μην είναι κάτω από 1.000 ευρώ.

2 σχόλια: