Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

Σαν συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης θα έπρεπε να συμπληρώσω κάποια πράγματα επί της ουσίας.


Πόση ενέργεια χρειάζεται για την κατασκευή μιας εγκατάστασης που παράγει ενέργεια;
Ποιά είναι η πραγματική απόδοση μιας ενεργειακής τεχνολογίας;
Σε αυτές τις ερωτήσεις απαντά το EROEI (Energy Returned On Energy Invested), ένας δείκτης που υπολογίζει την ενέργεια που παρήγαγε σε όλη τη ζωή της μια εγκατάσταση και διαιρεί αυτή την τιμή με την ενέργεια που ξοδεύτηκε για την κατασκευή της.
Ο δείκτης EROEI αποκαλύπτει το πραγματικό όφελος των διαφόρων μορφών ενέργειας. Αν η τιμή είναι μεγαλύτερη από 1, η τεχνολογία είναι συμφέρουσα, αν είναι μικρότερη από 1, δεν είναι συμφέρουσα. Δείτε κάποιες χαρακτηριστικές τιμές EROEI:ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Τεχνολογία ----------------------------------------------------------------------------------------------------EROEI
Υδροηλεκτρική (φράγματα) -------------------------------------------------------------------από 50 ως 250
Πετρέλαιο (μέχρι το 1970) --------------------------------------------------------------------από 50 ως 100
Πετρέλαιο σήμερα -------------------------------------------------------------------------------από 5 ως 15
Αιολικές τουρμπίνες ------------------------------------------------------------------------------από 5 ως 80
Πυρηνική ---------------------------------------------------------------------------------------------από -1 ως 100
Φωτοβολταϊκή με λεπτή μεμβράνη ---------------------------------------------------------από 25 ως 80
Φωτοβολταϊκή παραδοσιακή -----------------------------------------------------------------από 3 ως 9
Άνθρακας --------------------------------------------------------------------------------------------από 2 ως 17
Φυσικό αέριο -----------------------------------------------------------------------------------------από 5 ως 6
Βιομάζες --------------------------------------------------------------------------------------------από 3 ως 27

Για ένα πυρηνικό εργοστάσιο με αντιδραστήρα τρίτης γενιάς που χρησιμοποιούνται σήμερα η τιμή EROEI είναι μικρότερη από 1, άρα δε συμφέρει.
Δεν είναι όμως πάντα εφικτή η εισαγωγή του ολικού περιβαλλοντικού κόστους μιας ενεργειακής πηγής στον υπολογισμό του EROEI. Στην περίπτωση της πυρηνικής ενέργειας, η εκτίμηση του κόστους για την επεξεργασία των αποβλήτων δεν είναι ομόφωνη και εκεί βρίσκεται ο διχασμός των απόψεων. Οι υπολογισμοί όμως έγιναν, βάσει των προηγουμένων εμπειριών και οι τιμές του EROEI που προέκυψαν είναι πολύ διαφορετικές ανάλογα με το είδος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Οι υποστηρικτές , για τις εγκαταστάσεις τέταρτης γενιάς έφτασαν το EROEI στο 100.
Στις διαφορετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται οφείλονται και οι διακυμάνσεις για όλες τις πηγές ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου