Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑΗ διαφθορά ζει και βασιλεύει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα παρά τις κατά καιρούς βαρυσήμαντες εξαγγελίες για την πάταξή της. Η έκθεση που δώθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο καιρό και αφορά τις παράνομες δαπάνες του Δημοσίου τα οικονομικά έτη 2005 και 2006, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας.Δημόσιο

2005:.....................................................................................€28.371.667
2006:...................................................................................€202.243.091
ΝΠΠΔ(Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου)
2005:.....................................................................................€4.462.575
2006:....................................................................................€95.291.551
Ειδικοί λογαριασμοί
2005:...........................................................................................€82.924
2006:..........................................................................................€494.618
ΟΤΑ(Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Α' και Β' Βαθμού
2005:.....................................................................................€15.765.494
2006:.....................................................................................€31.006.505
Σύνολο
2005:...................................................................................€48.682.660
2006:..................................................................................€329.035.765

Πηγή: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΔΕΚ. 2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου