Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Ξεκινά ο καθαρισμός του Ασωπού

Μέσα στο 2011 ξεκινά η πρώτη φάση καθαρισμού του Ασωπού ποταμού με την υποχρεωτική εφαρμογή από τις ρυπαίνουσες βιομηχανίες νέων τεχνολογιών για την απορρύπανση του πολύπαθου ποταμού.

Απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (την οποία συνυπογράφουν τέσσερα ακόμα συναρμόδια υπουργεία) καθορίζει τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα όρια εκπομπών υγρών αποβλήτων για κάθε βιομηχανική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στον Ασωπό, με βάση τη σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα.

Κάθε νέα επιχείρηση ή άλλη δραστηριότητα που εγκαθίσταται στην περιοχή οφείλει με την έναρξη της λειτουργίας της να τηρήσει τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης, ενώ για τις υφιστάμενες μονάδες ορίζεται πως:

- Μέσα στο 2010 υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για αναθεώρηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ώστε να λάβουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους νέους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας τους το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2011. Στόχος είναι να επιτευχθούν οι στόχοι απορρύπανσης μέχρι το τέλος της ερχόμενης χρονιάς.

Απόφαση
Με τη νέα υπουργική απόφαση καταργούνται το θεσμικό πλαίσιο του 1969 που καθιστούσε τον Ασωπό αγωγό διάθεσης βιομηχανικών λυμάτων και αποβλήτων όπως και οι υγειονομικές διατάξεις του 1965. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε απορροφητικούς βόθρους και στο υπέδαφος. Οσες άδειες υπεδάφιας διάθεσης έχουν εκδοθεί ανακαλούνται.

Το κόστος της εγκατάστασης των νέων τεχνολογιών βαρύνει τις βιομηχανίες.

Η ειδική γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ Μ. Καραβασίλη δήλωσε πως θα γίνουν έργα καθαρισμού της κοίτης και του πυθμένα του Ασωπού, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν μελέτες προκειμένου να εντοπιστεί η έκταση της υπεδάφιας ρύπανσης.

Μ. Νικολοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου