Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ


Δέκα τροποποιήσεις στο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ προτείνουν οι πρυτάνεις των Ιδρυμάτων, μεταβατικά του ριζικού ανασχεδιασμού των εκπαιδευτικών βαθμίδων, στο πλαίσιο του οποίου συζητούν μεταξύ άλλων και την καθιέρωση εξετάσεων από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Στο εισαγωγικό της κείμενο, η αρμόδια για τη διαμόρφωση της πρότασης επιτροπή παρατηρεί:

**Αδυναμία παρακολούθησης των βασικών πανεπιστημιακών μαθημάτων από τους πρωτοετείς φοιτητές.

**Υποβάθμιση του Λυκείου.

**Υποβάθμιση της κριτικής σκέψης των υποψηφίων λόγω της στείρας απομνημόνευσης της ύλης της Γ' Λυκείου.


Υποστηρίζοντας την αναμόρφωση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με κεντρικό στόχο την παραγωγή αποφοίτων με ευρύτερη παιδεία, σφαιρικές και υψηλότερου επιπέδου γνώσεις σε βασικά μαθήματα, προτείνουν μεταβατικά:


1. Να διατηρηθεί η ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων στο ΥΠΕΠΘ και η συμμετοχή των καθηγητών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας στην επιλογή των θεμάτων.

2. Να διατηρηθεί η βάση του «10».

3 .Να διενεργούνται οι εξετάσεις για τα ΑΕΙ μετά τις απολυτήριες του Λυκείου.
4. Να εξετάζονται οι υποψήφιοι σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων (4-6), ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που επιλέγουν.

5. Να επιλέγουν οι υποψήφιοι Τμήματα αποκλειστικά και μόνον από ένα επιστημονικό πεδίο.
6. Να επαναπροσδιοριστούν τα επιστημονικά πεδία από τα ΑΕΙ και να είναι περισσότερα από πέντε που είναι σήμερα.
7. Να καθορίζουν τα αντίστοιχα, των επιστημονικών πεδίων, τμήματα των ΑΕΙ τις προαπαιτούμενες γνώσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων σπουδών τους.
8. Να γίνεται αρχικά η εισαγωγή των φοιτητών στις σχολές και μετά το πρώτο έτος να επιλέγεται το τμήμα (προτείνεται δηλαδή η λειτουργία προπαρασκευαστικού έτους σε όσα ιδρύματα μπορούν να το υποστηρίξουν).
9. Να δημιουργηθεί μητρώο πιστοποιημένων βαθμολογητών από καθηγητές που διαθέτουν εμπειρία ή έχουν λάβει ειδική επιμόρφωση.

10. Να ψηφιοποιούνται για λόγους διασφάλισης τα γραπτά, ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση των υποψηφίων σ' αυτά μέσω του διαδικτύου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου