Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

Ριζοσπαστική αλλαγή της Αστυνομίας τώρα!

Η δημόσια τάξη αποτελεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Η προστασία της ατομικής ακεραιότητας, της ασφάλειας, της περιουσίας, της ελεύθερης διακίνησης αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις της λειτουργίας μιας δημοκρατικής πολιτείας. Την ευθύνη για αυτήν την λειτουργία φέρουν τα Σώματα Ασφαλείας.

Μεταξύ της αστυνομικής ασυδοσίας και αυθαιρεσίας, αφ’ ενός, και της αντιεξουσιαστικής απέχθειας προς οποιαδήποτε έννοια αστυνόμευσης, αφ’ ετέρου, υπάρχει η σύγχρονη, ευρωπαϊκή αντίληψη μιας αστυνομίας υψηλού επιπέδου, με τεχνοκρατική οργάνωση, επαγγελματισμό, ήθος και παιδεία.

Τα μέσα για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός είναι τα εξής:

1. Η κατάργηση των- εκτός του αδιάβλητου μηχανισμού των Πανελληνίων Εξετάσεων-προσλήψεων συνοριοφυλάκων, με «μόρια» και λοιπές ελεγχόμενες διαδικασίες.

2. Πλήρης ανασυγκρότηση της -σήμερα ανεπαρκούς έως εικονικής- αστυνομικής εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να αποκτήσει ακαδημαϊκές προδιαγραφές (καθηγητές με διδακτορικό και τριετή θητεία, αυστηρή αξιολόγηση και απόρριψη των ακατάλληλων σπουδαστών, τερματισμός οιωνδήποτε πολιτικών παρεμβάσεων) και να θέσει ως σκοπό της την διαμόρφωση στελεχών με δύο βασικά θεωρητικά εφόδια: α) άριστη θεωρητική γνώση ξένων γλωσσών, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ποινικής δικονομίας, συνταγματικού δικαίου, εγκληματολογίας και συναφών κλάδων και β) εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στην αστυνομική πρακτική, πολεμικές τέχνες, τεχνικές αφοπλισμού κλπ. Το ένα σκέλος συμπληρώνει το άλλο, το ένα δεν λειτουργεί χωρίς το άλλο.

3. Η υποβολή όμω των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας σε ψυχολογικό τεστ που θα διεξαγάγει επιτροπή ειδικών μη εξαρτωμένων από το κράτος. Όσοι κρίνονται ακατάλληλοι θα μετατάσσονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

4. Επανίδρυση σε ολόκληρη την επικράτεια των αστυνομικών σταθμών, για να εμπεδωθεί αίσθημα ασφαλείας στις συνοικίες, στην επαρχία και στην ύπαιθρο.

5. Απόστολή όλων των μάχιμων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας σε επιχειρησιακές μονάδες. Επάνδρωση των διοικητικών υπηρεσιών με ειδικούς επιστήμονες (εγκληματολόγους, οικονομολόγους, ψυχολόγους, νομικούς κλπ), που θα προσληφθούν με τριετή θητεία.

6. Καθιέρωση μόνιμων πεζών περιπόλων σε όλες τις συνοικίες των πόλεων, από αστυνομικούς ειδικά εκπαιδευμένους στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Συγκρότηση επιχειρησιακού κέντρου συνεχούς ελέγχου και συντονισμού των περιπόλων και θα ιδρυθεί αρμόδια διεύθυνση στο υπουργείο Δημοσίας Τάξεως.

7. Οι περιπολούντες αστυνομικοί θα φέρουν πλαστικές σφαίρες, γκλόμπς και σπρέι. Θα οπλοφορούν κανονικά μόνον όσοι λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις καταδίωξης και σύλληψης κακοποιών.

8. Καθιέρωση ουσιαστικού πόθεν έσχες για όλα τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και εγκαθίδρυση κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιφορτισμένου με την παρακολούθησή του.

9. Ορισμός με την συνδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου Συνήγορου του Παραπεμπόμενου Πολίτη στην αστυνομία , που θα εξετάζει τις καταγγελόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αστυνομικά όργανα.

10. Αναβάθμιση της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και οργάνωση ετήσιας μετεκπαίδευσης επιχειρησιακών αξιωματικών σε ευρωπαϊκές αστυνομικές ακαδημίες.

Αυτές είναι οι θέσεις των Δημοκρατικών για τα ζητήματα στον τομέα της Δημόσιας Τάξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου