Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

10 προτάσεις των Δημοκρατικών στον δημόσιο διάλογο για την θωράκιση της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης που έχει ανοίξει εκ νέου για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, με την ευκαιρία της αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης κάποιων δικαστικών από τον Άρειο Πάγο και ιδιαίτερα με αφορμή την ομόφωνη πρόταση των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για εκλογή των κορυφαίων δικαστών από ευρύ εκλεκτορικό σώμα, ο συντονιστής επί νομικών θεμάτων των Δημοκρατικών (www.dimokratikoi.gr) Δρ Χρήστος Λυντέρης παρουσίασε σε εκδήλωση του κόμματος το πλαίσιο των θεσμικών μεταρρυθμίσεων τις οποίες θεωρεί απαραίτητες το κόμμα των Δημοκρατικών για την διαμόρφωση ενός ηχηρού πολιτικού μηνύματος για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την διασφάλιση του διαχωρισμού των εξουσιών που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο σε μια αξιόπιστη δημοκρατία.


Το πλαίσιο των θεσμικών προτάσεων των Δημοκρατικών για την θωράκιση της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης περιλαμβάνει:

1. Την άμεση εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης (προέδρων και αντιπροέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων και εισαγγελέα του ΑΠ) από τις ολομέλειες των οικείων δικαστηρίων.


2. Την καθιέρωση αντικειμενικού συστήματος προαγωγών των δικαστών, βασισμένο στην μοριοδότηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια , όπως η συμμετοχή σε μη αναιρεθείσες αποφάσεις (ειδικά για έλλειψη αιτιολογίας), η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, η μη συμμετοχή σε αναιτιολόγητες αναβολές ή η πειθαρχικά άμεμπτη συμπεριφορά. Οι σχετικές κρίσεις περί προαγωγών πρέπει να δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, ενώ στο σχετικό συμβούλιο περί προαγωγών θα πρέπει να συμμετέχει ως εγγυητής της διαδικασίας ο πρόεδρος του οικείου Δικηγορικού συλλόγου.


3. Τη θέσπιση του αμετάθετου των δικαστών (ώστε να μην ασκούνται πιέσεις για δυσμενή μετάθεση σε βάρος τους), εκτός εάν η μετάθεση αποφασίζεται με την συναίνεσή τους ή εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.


4. Την καθιέρωση πλήρους ασυμβιβάστου των δικαστών με οποιαδήποτε άλλη δημόσια θέση, ώστε να απαγορεύεται πλήρως η κάθε είδους συμμετοχή τους σε διάφορες επιτροπές μη δικαστικού χαρακτήρα και να αποφεύγεται η διαπλοκή τους με την δικαστική εξουσία.


5. Την κατάργηση της δυνατότητας του υπουργού δικαιοσύνης να ασκεί την πειθαρχική δίωξη των δικαστών και μεγαλύτερη εξειδίκευση των πειθαρχικών αδικημάτων τους.


6. Τη συμμετοχή του προέδρου του οικείου δικηγορικού συλλόγου Αθηνών ως παρατηρητή στις σχετικές συνεδριάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων.


7. Την επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων που καταργήθηκε το 2008, παρά τις αντιδράσεις του συνόλου του νομικού κόσμου.


8. Την ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, αναλόγου με τα υψηλού επιπέδου συνταγματικά δικαστήρια της Γερμανίας ή της Ιταλίας, τα μέλη του οποίου θα είναι νομικοί (όχι αποκλειστικά δικαστές), οι οποίοι θα επιλέγονται με αυξημένες πλειοψηφίες, ούτως ώστε να τους εξασφαλιστεί αυξημένο κύρος.


9. Την ενίσχυση του θεσμού των ενόρκων με αδιάβλητο σύστημα επιλογής και θέσπιση αποζημίωσής τους ώστε να έχουν κίνητρο να απονέμουν δικαιοσύνη. Επιπλέον, σε εγκλήματα που απαιτούνται ειδικές νομικές γνώσεις προτείνετε να κληρώνονται ως ένορκοι και δικηγόροι.


10. Την θεσμοθέτηση εξειδικευμένης δικαστικής αστυνομίας, μη υπαγόμενης στην κυβέρνηση αλλά απευθείας στην δικαστική εξουσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Τύπου:

Βαρβάρα Τζέρμπου – 6948986632, e-mail: btzerm@yahoo.gr

Νικίας Οικονόμου – 6934577781, e-mail: nikias_economou@hotmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου