Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Το οικολογικό πρόγραμμα των Δημοκρατικών για τις Ευρωεκλογές


Στο πλαίσιο του προεκλογικού δημόσιου διαλόγου εν όψει των ερχόμενων ευρωεκλογών, οι Δημοκρατικοί (www.dimokratikoi.gr) παρουσιάζουν το οικολογικό τους πρόγραμμα για τις ευρωεκλογές. Αντί της κατάθεσης μερικών ακόμη ευχολογίων για το περιβάλλον, από αυτά που ανέξοδα παρουσιάζονται από άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι Δημοκρατικοί έχουν επεξεργασθεί μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, από τις οποίες είναι εφικτό να προέλθει ένα ισχυρότερο θεσμικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε..


Πρόκειται για μια σειρά από τεκμηριωμένες θεσμικές προτάσεις στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της προστασίας της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ε.Ε., για την υλοποίηση των οποίων θα εργαστεί η ευρω-ομάδα των Δημοκρατικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιδιώκοντας να αποσπαστεί η απαιτούμενη συναίνεση, προκειμένου οι προτάσεις αυτές να νομοθετηθούν με την μορφή Οδηγιών ή να υιοθετηθούν με πολιτικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Αρχηγών της Ε.Ε., έτσι ώστε να δημιουργηθούν δεσμευτικά αποτελέσματα για τις χώρες μέλη.


Οι προτάσεις αυτές αφορούν τα εξής πεδία διαμόρφωσης περιβαλλοντικών πολιτικών στο πλαίσιο της Ε.Ε.:

1. Αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, με βάση το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο σε όλα τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την ίδρυση με Ευρωπαϊκή Οδηγία Επιτροπών Προστασίας του Περιβάλλοντος σε κάθε κράτος μέλος, κατά το προηγούμενο των Επιτροπών Ανταγωνισμού που ήδη λειτουργούν στα κράτη μέλη και οι οποίες θα ελέγχουν την τήρηση του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου.

2. Δημιουργία νέων εργαλείων πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, με την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

3. Διαμόρφωση εργαλείων για την χάραξη και εφαρμογή ενιαίας ενεργειακής πολιτικής από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., με την θέσπιση ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ενέργειας και την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ενέργειας.

4. Δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού θεσμού για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., με την θέσπιση ποσοτικών στόχων (15% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της Ε.Ε. με βιολογικές καλλιέργειες μέχρι το 2015) και την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, με έδρα την Ελλάδα.

5. Διαμόρφωση ενός νέου ισχυρού θεσμικού πλαισίου στην Ε.Ε. για την προστασία του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρο Προστασίας του Τοπίου και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.


Διαβάστε αναλυτικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου