Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Διαμαρτυρία Αποδήμων Δήμου ΘΙΣΒΗΣ

Εμείς οί απόδημοι τού Δήμου ΘΙΣΒΗΣ μέ τήν παρούσα επιστολή θέλουμε νά σάς διαβεβαιώσουμε ότι αγωνιζόμαστε στό πλευρό σας γιά τήν προστασία τού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τού Νομού Βοιωτίας ,καί νά δείξουμε ότι Είμαστε " κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ά α ν τ ί θ ε τ ο ι " σέ κάθε μορφή καί μέγεθος εγκατάστασης " ρυπογόνων βιομηχανιών " στόν ΤΟΠΟ μας. Δέν θέλουμε επίσης ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ νά μετατραπεί σέ ένα " Ν έ ο E X X O N V A L D E Z " από τα παγκόσμια βιομηχανικά καί επιχειρηματικά οργανωμένα συμφέροντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου